Tandreglering för vuxna

 

 

Ett vackert och hälsosamt leende kan, förutom att stärka din självkänsla och ditt självförtroende, även ge dig en bättre tuggfunktion samt göra det lättare för dig att rengöra dina tänder och förebygga framtida besvär.

Tänder som står snett eller för trångt går att rätta till även i vuxen ålder. Om du funderar på tandställning är du välkommen att kontakta oss för rådgivning och behandling. Ingen remiss behövs för att komma till oss.

Det finns många orsaker till varför patienter söker vård och önskar tandreglering. Det kan vara allt från att man är missnöjd med sitt leende och önskar rakare tänder, till att det finns en uttalad bettfel som orsakar problem med att tugga eller tala som följd.

Osynlig tandställning

De flesta vuxna patienter vill ha en tandställning som syns så lite som möjligt. Ofta kan du även välja en behandling som utförs med genomskinliga skenor. Vi har valt att arbeta med det ledande företaget inom området, Invisalign. Invisalignsystemet reglerar tänderna genom en serie avtagbara genomskinliga plastskenor. De är individuellt framtagna för att passa patienten och byts ut varje till varannan vecka. Skenorna tas ut vid måltid och när man ska borsta tänderna och medför därmed en enklare munhygien jämfört med fastsittande tandställning. Mer information hittar du på https://www.invisalign.se.

Vid behandling med konventionell tandställning kan du även välja att ha vita fästen gjorda av porslin som ett mindre synligt alternativ.

Du betalar själv för tandregleringen men kan i vissa fall få en del av behandlingskostnaden subventionerad av Försäkringskassan.

Varför välja att behandlas av en tandregleringsspecialist?

I Sverige finns ungefär 250 verksamma ortodontister och till skillnad från en allmäntandläkare arbetar en specialist uteslutande med patienter som genomgår en tandreglering. För att en legitimerad tandläkare ska få kalla sig specialist inom ett visst område behöver hen ett bevis om specialistkompetens från Socialstyrelsen. För att få beviset måste hen ha genomgått en specialistutbildning på minst tre år.

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid en behandling tar beror helt på patientens individuella utgångsläge. Enklare felställningar på framtänderna kan korrigeras på några få månaders behandlingstid. Men om tänderna står väldigt trångt så behövs det vanligen längre behandlingstid. Anledningen är att det tar tid för kroppens celler att bryta ner och bygga upp ben runt omkring tänderna. Oavsett vad reklamen lovar så kan ingen tandställning få cellerna att arbeta snabbare. Respekterar man inte biologin utan försöker "trycka hårdare" leder detta till en ökad risk för bieffekter, som exempelvis skador på tändernas rötter, och kan leda till att behandlingen i många fall kommer ta längre tid.

Första besöket

Initialt tas en konsultationstid där alternativ diskuteras och ett preliminärt kostnadsförslag ges. Om ett intresse för behandling finns görs sedan en utredning vilket innefattar undersökning, kliniska fotografier, röntgen samt avtryck av dina tänder.

Efter noggrann genomgång av behandlingsplan och dess olika moment startas behandlingen. Vi träffas därefter var 4 – 8 vecka för kontroll och justering av tandställningen.