GDPR

 

 

Den 25 maj 2018 började EU-förordningen ”General Data Protection Regulation”, GDPR, att gälla i samtliga EU-länder. Den nya förordningen ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso-, sjuk- och tandvården. Socialdepartementet har tillsatt en utredning om hur Patientdatalagen kan behöva anpassas till förordningen.

När du som patient anlitar våra tjänster så registrerar vi personuppgifter om dig för att säkra kvaliteten och för att efterleva olika lagar. Dina uppgifter finns alltid kvar i Sverige och vi anlitar bara ISO-certifierade och kontrollerade underleverantörer för drift och utveckling.

Alla medicinska uppgifter och all patientadministration hanteras enligt Patientdatalagen som reglerar hur länge uppgifterna ska sparas, vem som kan beredas åtkomst till dem och hur de ska skyddas. Ekonomiska transaktioner kan innehålla personuppgifter och denna hantering lyder under Bokföringslagen som också reglerar hur länge uppgifterna ska sparas.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver tillgång till dem, t ex myndighet, landsting, kommun eller försäkringsbolag. Varje organisation som vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter korrekt och enligt lagen. Om du vill ha journalutdrag av din egen journal är vi skyldiga att kräva identitetskontroll.